MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy MAS:

MAS Lednicko-valtický areál _ 4. OPZ Odstranění bariér přístupu k zaměstnání  – zaměstnanost

Investiční priorita:

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl:

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS:

790/03_16_047/CLLD_16_01_157

Datum vyhlášení výzvy MAS:

15. 11. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

15. 11. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

10. 1. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31.12.2022

Oprávnění žadatelé:

Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení

Alokace výzvy

9 559 025,30 CZ

Min výše způsobilých výdajů na projekt

400 000 CZ

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

9 559 025,30 CZ

Míra spolufinancování žadatele

0 % , 5 %, 15% (85 % dotace ) – dle typu příjemce

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Ing. Lenka Černá, projektový manažer
Tel.: +420 731 606 222
E-mail: cerna@mas-lva.cz

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search