MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy MAS:

Výzva_MAS LVA_OPZ_Prorodinná opatření_II.

Investiční priorita:

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl:

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

03_16_047  

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS:

790/03_16_047/CLLD_16_01_157

Datum vyhlášení výzvy MAS:

25. 2. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

25. 2. 2019, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

29. 3. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31.12.2022

Oprávnění žadatelé:

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení – viz Výzva

Alokace výzvy

2.823.550 CZK

Min výše způsobilých výdajů na projekt

400 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

2 823 550 Kč

Míra spolufinancování žadatele

0 % , 5 %, 15% (100% , 95 %, 85 % dotace ) – dle typu příjemce

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Ing. Lucia Matlová, matlova@mas-lva.cz, tel.: +420 733 594 790

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Viz Výzva

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

Viz Výzva

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ

VÝSLEDKY HODNOCENÍ

VÝBĚROVÁ KOMISE

PROGRAMOVÝ VÝBOR

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search