MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy MAS:

Výzva_MAS LVA_OPZ_Rozvoj sociálních služeb

Investiční priorita:

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl:

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

03_16_047  

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS:

333/03_16_047/CLLD_16_01_157

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

15. 1. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

15. 1. 2018, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

28. 2. 2018, 12:00 hodin

Datum školení pro příjemce

31. 1. 2018 v 11:00 hod. – Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10 (1.patro), 690 02 Břeclav

Pozvánka na seminář – rozvoj sociálních služeb

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

28. 2. 2022

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé sociálních služeb – viz Výzva

Alokace výzvy

6 000 000 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

400 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

6 000 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

0 % / 5 % (100% / 95 % dotace ) – dle typu příjemce

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Mgr. Darina Danielová, danielova@mas-lva.cz, tel.: +420 731 606 215

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Viz Výzva

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

Viz Výzva

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search