MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 (dále také jen „MAS“) bude vyhlašovat výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020

Název výzvy MAS:

Výzva MAS PRV č.2

Investiční priorita:

Specifický cíl:

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Číslo výzvy MAS:

Výzva MAS PRV č.2

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

16. 7. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

16. 7. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

13. 8. 2018, 18:00 hodin

Datum školení pro příjemce

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

Datum zahájení realizace projektů v rámci PRV je nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS a musí být realizovány do 24 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace.

Oprávnění žadatelé:

viz. jednotlivé Fiche

Alokace výzvy

11 000 000 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

5 000 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

– dle typu příjemce

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis. – projektový manažer, tel. +420 733 594 811, email: nesnidalova@mas-lva.cz

Portál Farmáře:

Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře, přes který se i elektronicky podává na MAS. Přístup do Portálu farmáře a generování přístupových údajů je možný přes tento odkaz.

Více informací a podrobný manuál k práci s Portálem farmáře naleznete v níže uvedených dokumentech:

 

Dokumenty k výzvě a povinné přílohy ŽoD

 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

 

Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál, z.s..

 

Užitečné odkazy:

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search