Výzva – Malý Leader

Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny (MAS) MAS Lednicko-valtický areál, z. s. a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu [...]

Podpora škol formou projektů

Dne 23. 6. 2016 byla Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva [...]

stránka 1 z 2