Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003160

Fyzická realizace projektu:  od 1. 6. 2015 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na podporu aktivit a činností vedoucích k naplňování strategie CLLD, jako jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti a animace strategie, škol a školských zařízení. Cílem projektu je zajistit financování činností a aktivit vedoucích k přípravě a naplňování strategie CLLD. Zabezpečit chod kanceláře prostřednictvím lidských zdrojů, služeb a materiálně-technického zázemí a tím vytvořit podmínky pro administrativní činnost spojenou
s implementací strategie, animací strategie, škol a školských zařízení.

Specifický cíl projektu:

Posílení kapacit komunitně-vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Aktivity projektu:

1. Přípravné a podpůrné činnosti (příprava strategie, příprava a aktualizace interních postupů MAS)
2. Provozní činnosti
3. Animace strategie
4. Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Realizace projektu:

1. 6. 2015 – 31. 12. 2018

Realizátor projektu: MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Výsledky projektu
Pro období 2014-2020 zpracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj. Strategie a veškeré informace o jejím průběhu zpracovávání jsou dostupné na stránce: http://archiv.mas-lva.cz/strategie-mas/.

Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje Výzvy
ze 4 operačních programů – OPZ, PRV, IROP a OPŽP dle nastavených programových rámců ve Strategii území. Informace o vyhlášených výzvách naleznete na stránce http://archiv.mas-lva.cz/dotace-2014-2020/.

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search