(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588)

MAP je zkratka pro místní akční plán, přičemž v rámci našeho projektu je řešena oblast vzdělávání. Místní akční plán vzdělávání se váže k přesně vymezenému území, tím je samosprávná oblast obce s rozšířenou působností (ORP) – konkrétně ORP Břeclav.

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav je podpořen na základě výzvy MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod číslem 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, která je platná pro celé území České republiky.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavním cílem projektu je vybudovat efektivní a udržitelný systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav. Vytvoření určité fungující platformy, která poskytuje komplexní pomoc či metodiku za účelem zkvalitňování vzdělávání a řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání v území. Dalším cílem projektu je společná vize rozvoje místního školství a zavedení a rozvoj dlouhodobé koncepce vzdělávací politiky, zejména ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. A neméně významným cílem je rovněž kvalitní vzdělávání v mateřských a základních školách, které je postavené na motivující kultuře a spokojeném prostředí, které povede ke zvyšující se důvěře rodičů v kvalitu škol. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány Řídícím výborem.

Bližší informace k projektu naleznete zde: http://www.map-breclavsko.cz/

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search