V programovém období 2014-2020 provádí MAS Lednicko-valtický areál tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím
SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činností MAS LVA jsou:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.

MAS Lednicko-valtický areál v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje poskytuje službu „animace škol„. Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací šablon – zejména výběrem, zpracováním šablon a jejich realizací.

Rychlý kontakt

Můžete nám poslat e-mail, my se Vás budeme kontaktovat.

Vygenerovat captcha kód znovu.

Start typing and press Enter to search